Rođen sam 16. 06. 1976. godine u Rijeci. Živim u Čabru. Opću gimnaziju završio sam 1994. godine u Čabru. Iste godine upisujem Pedagoški fakultet u Rijeci, sadašnji Filozofski fakultet, odsjek za likovnu kulturu. Na fakultetu, za dodatni izborni predmet izabirem slikarstvo, u kojem se usavršavam uz vodstvo akademskog slikara Marijana Pongraca i akademske slikarice specijalistice Ksenije Mogin. Diplomirao sam 1999. godine i stekao stručnu spremu i stručni naziv, profesor likovne kulture. Aktivno se bavim likovno – umjetničkim promišljanjem zbilje i pisanjem. Stvaram isključivo u stanu u kojem živim i u ateljeu. Do sada sam osmislio i realizirao više samostalnih izložbi slika i umjetničkih projekata i koncepata. Sudjelovao sam na nekoliko skupnih izložbi. Član sam HDLU-a Istre. Općenito, u svojem likovno umjetničko – istraživačkom radu bavim se problemom medija slikarstva, pisanog teksta, fotografije, videa, performansa, likovne instalacije i konceptualne umjetničke prakse. Na razini jezika i medija, često nastojim te «prividno» različite medije ujediniti u jedinstvenu cjelinu umjetničkog djela. Promišljam i izražavam različita stanja, odnose i probleme, percepcije, doživljaje i konstrukcije suvremene zbilje. Interdisciplinarna suradnja i ostvarivanje dinamike različitih medija osnovna je poetsko – filozofska konstrukcija moje umjetnosti.

Kontakt

E-mail   andrejz445@net.hr

Telefon   091 541 3583