Rođen sam 16. 06. 1976. godine u Rijeci. Živim u Čabru. Opću gimnaziju završio sam 1994. godine u Čabru. Iste godine upisujem Pedagoški fakultet u Rijeci, sadašnji Filozofski fakultet, odsjek za likovnu kulturu. Na fakultetu, za dodatni izborni predmet izabirem slikarstvo, u kojem se usavršavam uz vodstvo akademskog slikara Marijana Pongraca i akademske slikarice specijalistice Ksenije Mogin. Diplomirao sam 1999. godine i stekao stručnu spremu i stručni naziv, profesor likovne kulture. Aktivno se bavim likovno – umjetničkim promišljanjem zbilje i pisanjem. Stvaram isključivo u stanu u kojem živim i u ateljeu. Do sada sam osmislio i realizirao 22 samostalne izložbe, sudjelovao sam na preko 100 skupnih izložbi i realizirao 30 raznih umjetničkih projekata, koncepata i performansa. Od 2003. godine stvaram i razvijam konceptualni umjetnički projekt i proces, Organizam žive umjetnosti. To je cjeloživotni umjetnički projekt i proces, permanentni energetski performans, unutar kojeg u različitim medijima istražujem i izražavam razne aspekte svjetova, svekolikog postojanja i bivanja. Organizam žive umjetnosti je permanentni proces osvješćivanja i rasta u kontekstu umjetničkog djelovanja, stvaranja i življenja. Također od 2003. godine stvaram u suradnji sa drugim autorima konceptualni umjetnički projekt Autor gradi autora, koji istražuje relacije i odnose međusobnih autorskih nadogradnji u procesu formiranja umjetničkog djela. Član sam HDLU-a Istre i HDLU – a Zagreb, Društva hrvatskih književnika ogranak Rijeka. Član sam i suosnivač grupe A4 format, zajedno sa Darkom Brajkovićem Đepetom Njapom. Član sam udruge Dadanti. Član sam Ogranka Matice hrvatske u Čabru. Objavio sam tri zbirke pjesama; Sječiva tišine 2012., Ulovljene zvijeri 2017., Poeme o rosi čudnovatog beskraja 2022., dva romana; Razbijene linije 2018., i Logor eja 2020., poetsko – filozofski traktat; Pojmovno artikuliranje jedne (ne) mogućnosti spoznaje 2023. u nakladi Matice hrvatske u Čabru. U invalidskoj sam mirovini.

Općenito, u svojem likovno umjetničko – istraživačkom radu bavim se problemom medija slikarstva, pisanog teksta, fotografije, videa, performansa, likovne instalacije i konceptualne umjetničke prakse. Na razini jezika i medija, često nastojim te «prividno» različite medije ujediniti u jedinstvenu cjelinu umjetničkog djela. Promišljam i izražavam različita stanja, odnose i probleme, percepcije, doživljaje i konstrukcije suvremene zbilje. Interdisciplinarna suradnja i ostvarivanje dinamike različitih medija osnovna je poetsko – filozofska konstrukcija moje umjetnosti.

https://rgk.hr/u-gradskoj-knjiznici-janet-majnarich-delnice-predstavljena-nova-knjiga-cabarskog-knjizevnika-i-konceptualnog-umjetnika-andreja-zbasnika

KONCEPTUALNI PROJEKT: ORGANIZAM ŽIVE UMJETNOSTI

OPĆENITO

Navodim neke dijelove intervjua koji je sa mnom realizirala gospođa Suzana Marjanić, za Zarez, XVI/382, 24. travnja 2014.

   Organizam žive umjetnosti je moje cjelokupno tjelesno – duhovno biće, sa svim aspektima fizičkih i metafizičkih emaniranja kreativnog, stvaralačkog pristupa, promišljanja i izražavanja sveopće zbilje. To je moj cijelo životni projekt u kojem pojmovnim konstrukcijama, tekstovima, objašnjavam i koncipiram svoje umjetničke projekte, performanse, instalacije, slike, itd. Projekt sam počeo stvarati prilikom manifestacije Street Art u Poreču i bio je u početku zamišljen isključivo kao zbirka performansa i instalacija. Što se tiče same zbirke performansa, radi se o radovima koji pokušavaju reflektirati sintezu života i umjetnosti. Uvijek stvaram određenu konstrukciju u sebi koju zatim imam potrebu pojmovno artikulirati, pa je taj organizam ustvari moja sveukupna životna teorija i praksa, koja se konstantno događa na razini moga tijela. Umjetnost i život smatram istoznačnicama, jer kao umjetnik djelujem uvijek, pa makar to bilo i samo na razini mentalnog prostora. Poželjno je da umjetnik bude zanesen i očaran. Cijeli taj projekt formiram kroz tri razine; 1. filozofija – intelektualne konstrukcije temeljene na osobnim spoznajama, 2. poetika – osobna refleksija temeljena na intuitivnim uvidima, introspektivnoj osobnoj metafizici, 3. likovni instrumentarij – neiscrpna paleta određenih predmeta, instrumenata, najrazličitijih stvari koje kroz umjetničku praksu, akciju, postaju likovni elementi. Znači Organizam žive umjetnosti je permanentni proces osvješćivanja i rasta u kontekstu umjetničkog djelovanja, stvaranja i življenja.

Organizam žive umjetnosti je cjeloživotni umjetnički projekt/proces putem kojeg, kroz različite kreativno – umjetničke strategije, prakse i djelovanja, kreiram svjetove i nastojim evolucijski rasti prema boljem i kvalitetnijem biću/bitku. To je permanentni energetski performans na razini svih energetskih konstitucija/formi/frekvencija moga bića/bitka. U tom projektu/procesu uključen je umjetničko – istraživački rad u medijima i kroz medije: performansa, slike, fotografije, instalacije, videa, pojmovnog teksta. U djelu (koje još nije objavljeno): Organizam žive umjetnosti Transcendentna estetika u imanentnom tijelu, između ostalog pišem i objavljujem: izražavanje i istraživanje sustavnog konceptualnog (pojmovnog, slikovnog, sveukupno osjetilnog, intuitivnog, fizičkog, metafizičkog) prostora permanentne likovne performerske manifestacije, jednog živog svjedočanstva, egzistencijalne matrice/iskustva, Andrej Zbašnik, u evolucijskom procesu prema Duhovnom elementu Organizam žive umjetnosti u konačnici realiziranom i ostvarenom kao autentičnom Božanstvu i putem autonomnog religijskog/umjetničkog procesa. Ova estetika je imaginarna forma jednog evolucijskog razvijanja i rasta, jednog živog organizma – duhovnog elementa, u raznim aspektima estetskih prognoza i dijagnoza. 

   

Kontakt

E-mail   andrejz445@net.hr andrejz445@gmail.com

Telefon   00385 91 541 3583