2020. god. objavio sam roman Logor eja

2018. god. objavio sam roman Razbijene linije

2017. god. objavio sam drugu zbirku pjesama Ulovljene zvijeri

2012. god. objavio sam prvu zbirku pjesama Sječiva tišine